Toiminta

- - - -

Rannikon 4H-yhdistys noudattaa 4H-järjestön mukaisesti ''Kolme askelta työelämään'' -toimintaa.

  • Ensimmäisellä askeleella 4H-kerhotoiminnassa lapset oppivat monipuolisesti elämänhallintaa tukevia käytännön ja käden taitoja. Samalla he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa.
  • Toisella askeleella yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja kursseille, joiden kautta heillä on edelleen mahdollisuus saada työtä.
  • Kolmanneella askeleella nuoret työllistyvät 4H:n kautta erilaisiin töihin ja yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria kannustetaan ja opastetaan oman 4H-yrityksen perustamiseen.

4H-kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää monipuolista toimintaa sekä taajamissa, että haja-asutusalueilla asuville lapsille ja nuorille. Kerhojen ohjaajina toimivat vähintään yläkouluikäiset nuoret ja aikuiset.

Yhdistyksen tarkempiin arvoihin pääset tutustumaan 4H-liiton omilla sivuilla.